Tina b. THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL
Domů > Sekce | Umělci

Billboard Text Art

Kurátor: Grey Zone

Throughout Prague

ARTUS DE LAVILLEON - I AM ENLIGHTENING YOUR LIFE
JIŘÍ KOVANDA - BEZ NÁZVU
JAN ŠERÝCH - KŘÍŽOVKA

"EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY"
Červen 2007 - Červen 2008

Komunikace, Kontemplace, Konfrontace
MÍSTNĚ SPECIFICKÉ SLOVNÍ A TEXTOVÉ INTERVENCE NA BILLBOARDECH V PRAZE

Projekt EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY je platformou pro různorodá umělecká sdělení a komunikace na velkých reklamních plochách v Praze, na kterých se povětšinou prezentují produktové reklamy, firemní marketing, politická propaganda či kampaně státních i neziskových subjektů. Projekt se tematicky zaměřuje na široké spektrum otázek souvisejících s komplexními sociálními, politickými, komerčními a kulturními strukturami a útvary, které ve světě poznamenaném pádem železné opony před téměř dvaceti lety i nedávnějšími událostmi 11. září 2001 neustále vznikají, přeskupují se a více či méně nápadně ovlivňují život každého jedince.

.
Artus de Lavilleon
I am enlightening your life
.
Jiří Kovanda
Untitled
.
Jan Šerých
Křížovka
.
Petra Feriancova
Untitled
.
Petra Feriancová
Untitled
.
Franco Angeloni
Land for Sale
.
Mario Chromý
Untitled
.
Zbyněk Balandrán
Untitled
.
Kimberley Rugg
Untitled
.
Societé Realiste
Untitled
.
Sandow Birk
Untitled
.
Guillame Desanges
Untitled
.
Bethan Huws
Cat
.
Bethan Huws
Mother
.
Anetta Mona Chisa
"SEZNAMKA"
.
Adam Pendleton
.
Koki Tanaka
Untitled
.
Detanico & Lain
New Roman Times
.
Vittorio Santoro
Bez názvu - Untitled
.
Guma Guar
"Podpis krvavého humanisty - Signature of a bloody humanist"
.
Isabelle Cornaro
Bez názvu - Untitled
.
Tomáš Vaněk
"Particip č. 39 - Particip 39"
.
Jonathan Monk
“Melanie Meffer-Rondeau works for Yvon Lambert in Paris”
.
Jiří Skála
"Helvetica"
.
XYZ
"Change"
.
Pode Bal
"Omlouváme se - We apologise"
.
Kendell Geers
"Fuck"
.
Kay Rosen
"Distinguishing"
.
Lisa Ann Auerbach
Take Red Back
.
Zbyněk Sedlecký
"BYTY"
.
Solange Fabiao
"THEY"
.
Solange Fabiao
Democracy Was
.
Rosario Antoci
.
Robert Šalanda
.
Jan Nálevka
"HYPERMARKET"
.
Adam Vačkář
YES/NO
.
Claire Fontaine
Komuna
.
Claire Fontaine
Komunismus

Dnešní svět již není rozdělen na dvě protichůdné ideologie zastoupené dvěma velmocemi a do jisté míry se vyznačuje i opouštěním zjednodušeného dělení politického spektra na pravici a levici. Namísto toho dochází k bujení a rozrůstání nových komplexních společenských, politických a kulturních struktur, sítí, hierarchií a aliancí. Tyto nově vznikající útvary jsou ovlivněny masovými médii, globálními informačními toky a propojováním globálních a místních kulturních artefaktů, symbolů a znaků do stejné míry jako nadnárodními politickými a makroekonomickými silami.

Projekt EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY usiluje o zkoumání role umění a umělců v současné společnosti a jejich schopnosti ovlivňovat výše zmíněné nově vznikající systémy, sítě a uskupení na lokální úrovni české metropole. Projekt je otevřen různorodým uměleckým přístupům i strategiím - od společensky a politicky angažovaných a motivovaných komunikací přes mediálně aktivistické konfrontace až po kontemplativní reflexe každodenního života.

Umělecká díla vytvořená v rámci projektu EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY nejsou po dobu jeho trvání vystavována na stejných vyhrazených billboardech – nejedná se tedy o jakousi billboardovou galerii. Umělecké intervence jsou rozmístěny mezi komerčně využívanými plochami, přičemž nahrazují komerční a politická sdělení, pozměňují standardní informační toky, vytvářejí nová umělecká slovní spojení, věty i narativní struktury a stávají se paralelními značkami, znameními a znaky v městském prostředí Prahy.

Země střední a východní Evropy, které již do značné míry dokončily proces postkomunistické společenské, politické a ekonomické transformace, dnes sehrávají aktivní úlohu ve vývoji a rozvoji globálních, regionálních i místních společenských, politických i kulturních útvarů. Zbytky „starých struktur“ však nadále ovlivňují současnou společnost (to se netýká jen éry komunismu, která padla před téměř dvaceti lety, ale i starších dějinných útvarů). Například v České republice, ale i v Polsku, se archivy tajné komunistické policie teprve nyní plně zveřejňují a není vyloučeno, že tento proces ještě způsobí výrazné společenské otřesy.

Projekt EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY probíhá v synergii s dalšími projekty letošního ročníku festivalu Tina B. a je plně podporován webovou platformou. Na websitu www.tina-b.com jsou k dispozici mapy Prahy s lokacemi aktuálních uměleckých billboardů, které se obměňují zhruba jednou za měsíc.

Umělci, kteří se dosud zúčastnili projektu:

• Kendell Geers (Jihoafrická republika)
• Jonathan Monk (Británie)
• Kay Rosen (US)
• XYZ (Slovensko)
• Jiří Skála (ČR)
• Pode Bal (ČR)
• Guma Guar (ČR)
• Tomáš Vaněk (ČR)
• Vittorio Santoro (Zurich)
• Isabele Cornaro (Paris)
• Anetta Mona Chisa (Rumunsko/Slovensko)
• Zbyněk Sedlecký (ČR)
• Robert Šalanda (ČR)
• Jan Nálevka (ČR)
• Adam Pendleton (US)
• Adam Vačkář (ČR)
• Rosario Antoci (Itálie)
• Solange Fabiao (Brazílie)
• Bethan Huws (Británie)
• Koki Tanaka (Japonsko)

PRVNÍCH PĚT BILLBOARDŮ
Tisková zpráva, 19. dubna 2007
BILLBOARDY část 2
BILLBOARDY část 3
Billboardy část 4