Tina b. THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL
Domů > Sekce | Umělci

Mobile Video Art

Grey Zone a Francesca di Nardo

Web Platform
www.mobilevideoart.com

Tisková zpráva, 19. dubna 2007

"INTIMNÍ ŽIVOT GLOBÁLNÍ VESNICE"

První festival uměleckých snímků natočených mobilním telefonem

Projekt Mobile Video Art je inspirován rychlým rozvojem nových technologií a usiluje o propojení každodenního života a umění. Mobilní telefon se dnes kromě komunikačního prostředku a pasivního přijímače mediálních informací stává také aktivním tvůrčím médiem a nástrojem, který začíná ovlivňovat masová média i uměleckou tvorbu.


Kirsimaria E. Törönen-Ripatti
Elastic, 2007

Projekt je koncipován jako platforma pro zkoumání uměleckých možností multimediálního mobilního telefonu, jeho tvůrčího potenciálu i možných estetických a etických dopadů na současné umění a kulturu. Spojuje v sobě prvky umělecké laboratoře a soutěžního filmového festivalu pro širokou veřejnost. Práce domácích i zahraničních umělců, které jsme požádali, aby prozkoumali možnosti a omezení mobilního telefonu v roli tvůrčího nástroje, se tak střetnou s pracemi široké veřejnosti. Ta se stane účastníkem tvůrčího procesu, čímž vznikne dynamický dialog o podobě a podstatě současného umění a kultury.

Téma prvního ročníku - INTIMNÍ ŽIVOT GLOBÁLNÍ VESNICE - volně zkoumá společenské, politické, kulturní i osobní aspekty každodenního života ve 21. století pod vlivem prolínání globálních a lokálních kulturních znaků. Kýženým výsledkem projektu bude interaktivní obrazová mozaika krátkých videí (maximální délka 1 minuta), která propojí nejrůznější umělecké žánry, strategie a přístupy ke vnímání současné globální reality.

.

Mezi přední vlastnosti multimediálního mobilního telefonu patří jeho dostupnost, nenápadnost a bezprostřednost. Tvůrci se vejde do ruky a je mu neustále po ruce. Umožňuje zachytit a zpracovat i nejintimnější okamžiky osobního - a paradoxně i veřejného - života a stírá hranice mezi soukromým a veřejným prostorem, objektivním a subjektivním vnímáním reality, amatérskou a profesionální tvorbou, „vysokým“ a „nízkým“ uměním. Mobilní telefon je ideálním nástrojem pro „samplování“ a „mixování“ soudobé kulturní reality a vnáší nové prvky do umělecké tvorby nejrůznějších žánrů, ať už se jedná o intimní reflexe každodenní existence či o sociálně a politicky laděné performance.

Projekt Mobile Video Art usiluje o vytvoření maximální synergie s dalšími novými médii. Snímky natočené v rámci projektu MobileVideoArt budou interaktivně prezentovány a „instalovány“ na webových platformách a dále se budou šířit internetem i mobilní sítí. V neustále se měnící virtuální galerii tak umělecká díla získají nové kontexty a významy.

Umělecká díla vytvořená pro projekt Mobile Video Art budou dále prezentována a instalována ve výstavních prostorách v rámci hlavní přehlídky festivalu Tina B. 2007, která proběhne od 12. září do 20. října na několika významných místech v Praze.

Kurátorský text