Tina b. THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL
Domů > Sekce | Umělci

Zpravodajské relace

Kurátor: Micaela Giovannotti

Ekotechnické muzeum
Stará kanalisační čistírna, Papírenská 6, Praha 6

"Zpravodaské relace. Děje se v Koreji. Viz video art."

Umělci:

• Beom Kim
• Minouk Lim
• Yongbaik Lee

.
Kim Beom
untitled (news)
.
Minouk Lim
New Town Ghost
.
Yongbaik Lee
Inbetween Buddha and Jesus Christ

V nedávné minulosti se v moderní Koreji odehráli důležité změny, o kterých byly podány obsáhlé informace a které byly podrobeny hloubkovému zkoumání.

Tyto změny se vsákly do nánosů životů obyčejných lidí a již měly natolik vážné sociologické dopady na umělce, že na toto téma začali zaměřovat objektiv svých uměleckých dotazů a komentovat ho.

Někteří umělci reagují reflexí a rozpracováním toho, v čem spočívají kořeny a tradice jejich země a jak by mohly být přeměněny. Jiné více zajímá zkoumání dopadů těchto změn na každodenní život. Snaží se předpovědět jejich dlouhodobý dopad.

Zatímco video Minouk Lim rekonstuuje hip-hopovou verzi starodávných veřejných proslovů, podávaných z otevřené platformy náklaďáku, Beom Kim ve svém díle Untitled – News (Bez názvu – Zprávy) přebírá formát zpravodajského vysílání. Dílo Yongbaeka Leeho Mezi Buddhou a Kristem, ve kterém se prolínáním střídají tyto dvě náboženské ikony, stylisticky více neý cokoli jiného připomíná zpravodajsko-reklamní zprávu o duchovním stavu země.

Micaela Giovannotti